Tutvustus

Saare maakonna arengukonverents 2021

25. november 2021 Kuressaares, Thule Kojas.
Ülekannet konverentsilt on võimalik järgi vaadata veebis. Vaata ka sündmuse galeriid!

Kohtumiseni juba järgmisel arengukonverentsil, mis leiab aset 2023. aastal!

Konverents keskendus 2021. aastal maakonna arengu strateegilisele eesmärgile – energeetika – ning seda seoses päevapoliitiliselt laia kõlapinda saavutanud rohepöörde tegemise vajadusega energeetikas ja meie igapäevaelus. Konverentsil prooviti leida vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • Mis on saareliste omavalitsuste väljakutsed ja võimalused energeetikavaldkonnas nii ettevõtluse arendamiseks kui ka sobiva elukeskkonna tagamiseks?
  • Milles peitub Saare maakonna energiapotentsiaal ja kuidas seda targalt ära kasutada?
  • Kes mõjutab avameretööstuse trende ja Saaremaa võimalusi meretuuleenergia arendamisel?
  • Kuidas kujuneb elektrienergia hind ja kuidas targalt tarbida?

Konverentsil visioneeriti meie maakonna kolme saarelise omavalitsuse – Saaremaa, Muhu ja Ruhnu – tulevikku rohepöörde ja globaalselt muutuva energiapoliitika valguses. Konverentsi korraldas Saare maakonna nimel Saaremaa Vallavalitsus koostöös SA Saare Arenduskeskuse ja Europe Direct Saaremaaga.

Korraldaja kontakt:
Renate Pihl
Telefon: 452 5032
E-post: renate.pihl@saaremaavald.ee

Saare arenduskeskuse logoSeilame koos logoEuroopa teabekeskuse logo